Jag spanade in våren:

Det är nog två veckor sedan nu, och inga vitsippor eller gullvivor står längre att skåda..
 
 
Pärlhyacinth..
 
 
Vitsippor..
 
 
Gullvivor..
 
 
Trasigt..
 
 
Kedjor..
 
 
Hamnen..
 
 
En svan..
 
 
Eh.. Ja.. ?
 
 
En stege..